VISIE

Winmix B.V. is reeds een aantal jaren bezig met het gebruik van Soilmix, maar zal, als daar sprake van is en er zich weer nieuwere technieken aanbieden, hier zeker in meegaan en blijven innoveren. De huidige economie en het belang van duurzaam werken vraagt hier ook om.