MISSIE

Winmix B.V. ziet haar missie als volgt:

Zorgdragen voor een milieu- en omgevingsvriendelijke manier van werken. Geen geluidsoverlast, geen trillingen waardoor schade kan ontstaan aan de omgeving en er zorg voor dragen dat de medewerkers van aannemers en grondverzetbedrijven zo veilig mogelijk kunnen werken in de gerealiseerde grondkeringen en bouwkuipen. Door het gebruik van Soilmix is er minder grond afvoer nodig, de grond wordt in combinatie met Soilmix gebruikt om een ijzersterke wand te maken. Zie voor enkele voorbeelden een aantal van onze projecten. Winmix B.V. streeft naar een zo economisch mogelijk methode en verliest daarbij nooit de omgeving en de  duurzaamheid uit het oog.